Jdi na obsah Jdi na menu
 


Třídní schůzky 2019/20

 

 

        Třídní schůzky 19.9.2019                                                 

1. Informace o provozu školy

- čipový systém- cena čipu 150 Kč ( možnost zaslání zprávy - nutnost nahlášení a zavedení mailové adresy do Bakalářů!)

- školní řád  ( zákaz mobilních telefonů, omlouvání žáků )

- nový minimální preventivní program + program proti šikanování ( na webu ) + e-stránka důvěry, v záložce Metodik prevence spousta užitečných materiálů pro rodiče

- ŠVP: 5. ročník: Pestrobarevná škola, od 1.9. 2016

- zapojení škol do projektů

- školní poradenské pracoviště ( vých. poradce, metodik prevence, školní speciální pedagog, školní psycholog) 

- přezouvání, přidělení šatních skříněk

- zájmové útvary ( mimo Šablony II. ) - od října

2. Informace o provedených opravách a rekonstrukcích

-  3. fáze rekonstrukce sociálního zařízení u tělocvičen ZŠ Palacká - právě probíhá

- o prázdninách byla ve velké tělocvičně položena nová podlaha a byly instalovány nové posuvné basketbalové koše

- o prázdninách byly vybourány zbývající staré šatní klece, takže všichni žáci si již ukládají věci do nových šatních skříněk

- v ŠJ byl instalován terminál pro výdej obědů na čipy - bohužel zatím pořád pracujeme na sladění systému s jídelnou na ZŠ Dr. Horáka, některé čipy dělají problémy, víme, řešíme.

3. Seznámení s akcemi školy:

- sběr ( 2 krát ročně ) - 1. - 2. 10. 2019 - lze odvézt i do FCC ( bývalá ASA )

- Mikuláš pro 1. st. + MŠ

- Den Země

- Den dětí

- divadlo, film, návštěvy knihovny

- besedy, exkurze ( Pevnost poznání Olomouc, Brno Planetárium, Iris,..)

- projektové dny ( k bezpečnosti, k výuce, k prevenci )

- školní jarmark

4. www stránky školy ( klasifikace, formuláře - žádosti o uvolnění, ..)

- informace o akcích na jednotlivých pracovištích

www.palacka.com

5. Informace KPŠ: 

- 1. schůzka výboru KPŠ

6. Další informace

- obnovení webových stránek třídy

- informace o vyúčtování peněz z loňského roku

- motivační list , list zapomínání v ŽK

- spolupráce s rodiči ( kontrola - sešitů, ŽK )

- Čj - mimočítanková četba, čtenářské listy ( odevzdání 1 listu za čtvrtletí )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________