Jdi na obsah Jdi na menu
 


Domácí úkoly pro nemocné

6.3.2020

Čj - procvičovali jsme stále ještě přídavná jména, 

Zájmena - druhy zájmen - uč. str. 109/ růžový rámeček, zařazovali jsme zájmena podle druhu

PS str. 53/ 1 -vyhledávali jsme zájmena v textu, čtyřsměrka

Vla - psali jsme krátký testík na kraje ČR, pracovní listy na hlavní město Praha

Aj - What is the time? - učili jsme se anglicky určovat čas

Čtení - referát + mimočítanková četba

 

5. 2. 2020

Čj - stále ještě pořád opakujeme přídavné jména tvrdá, měkká, přivlastňovací

- stupňování přídavných jmen - uč. str. 105/ růžový rámeček, PS str. 52/ 7

- Zájmena- uč. str. 108/ 1 a, b, c - ústně, str. 108, 109 - růžové rámečky - začali jsme druhy zájmen

DÚ uč. str. 108/ 2- do sešitu Čj 1

Pří - psali jsme opakovací test na kostru a svalovou soustavu. Dýchací soustava.

 

2.2 - 4.2. 2020

ČJ - procvičujeme přídavná jména tvrdá, měkká, přivlastňovací - všechny kopie listů na procvičování nemocným dodám

do sešitu Čj 1 - uč. str. 106/4

Čtení - čítanka str. 21 - 23 - Chodba z Moravy do Prahy - práce s textem

Vla - opakování kraje ČR a jejich krajská města, Praha - hlavní město ČR

Pří - opakování kostra, svalová soustava - ve čtvrtek opakovací test! Dýchací soustava.

INF - program malování

Aj - psali jsme opakovací test na 3. lekci, lekce 4 - What is the time? 

28. 2.2020

Čj - přídavná jména - cvičili jsme protiklady, procvičovali přídavná jména tvrdá, měkká - děti psali doplňující cvičení na známky, přídavná jména přivlastňovací - pravidla pro množné číslo - cvičení z okopírovaného listu

Čtení - mimočítanková četba

Vla - hlavní město Praha - uč. str. 7

Aj - opakování na test

27. 2. 2020

Čj - opakování přídavných jmen tvrdých, měkkých - psali jsme cvičný diktát, doplňovací cvičení, uč. str. 98/ 3 - ústně

přídavná jména přivlastňovací - uč. str. 102/ 1 - Příbuzenstvo - vyhledávání příd. jmen přivlastňovacích, pravidlo pro číslo jednotné + kopie ( nemocným dodám ) 

DÚ - uč. str. 98/ zelený rámeček, cvičení dole, převádí do množného čísla

Čtení - Čítanka : ještě jsme pracovali s textem Liška Bystrouška, poté kvíz str. 25, čítanka str. 21 - 23 za DÚ dočíst

Pří - svalová soustava - provičování

26.2.2020

Inf - program malování - malovali jsme rybku

Čj - opakovali jsme podstatná jména, přídavná jména tvrdá  a měkká - DÚ na volném procvičovacím listě, nemocným dodám

Zítra máme gramatiku a čtení!

Do VV přinést fotku obličeje známé osobnosti ( herce, zpěváka, sportovce, … )

25.2.2020

1. a 2. hodinu jsme měli besedu s policií.

Pří - psali jsme si zápis do sešitu -  kostra, začali jsme si povídat o svalové soustavě, pracovní list nemocným dodám

Zítra budeme mít 5. hodinu místo čtení gramatiku!

INF - zítra budeme psát krátký testík na téma: Internet

24.2. 2020

Čj - opakovali jsme koncovky podstatných jmen, . přídavná jména tvrdá a měkká - cvičení na tabuli

DÚ - uč str. 99/ 8 do sešitu Čj 1 - na středu!

Aj - učebnice str. 38 / 1, 2, 3

Vla - uč. str. 6/ kraje ČR

21.2.2020

Čj - uč. str. 95/ 6, 7 ústně, str. 98/ 2 - 4 řádky písemně do sešitu Čj 1

psali jsme diktát na koncovky přídavných jmen tvrdých

Aj - PS str. 28/ 3, str. 31/ 4, 5

uč. str. 34/ 2 - odpověz na otázky

DÚ -  v pondělí odevzdat projekt  My timetable ( rozvrh hodin )

Vla - červená učebnice str. 6

 

20.20.2020

Čj- opakovali jsme koncovky podstatných jmen, děti převáděly věty do množného čísla

Přídavná jména - tvrdá - psali jsme cvičný diktát, okopírovaná cvičení na přídavná jména tvrdá

Přídavná jména měkká - uč. str. 96/ 2 - koncovky

Pří - kostra, svalová soustava ( úvod )

18.2. - 19. 2 .2020

Čj - uč. str. 86/2 - ústně, přídavná jména tvrdá - doplňovací cvičení na tabuli, uč. str. 93, PS str. 51/ 3,4, kvíz

DÚ: uč. str. 94/ 2

Čtení: čítanka str. 164 - 165/ Liška Bystrouška

Pří - kostra, uč. str. 55 - 56

AJ- opakování - subjects, uč. str. 34 - 35 - text na str. 35 - příště čtení na známky, PS str. 28/ 2, str. 29/ 4

DÚ na pondělí - projekt - My timetable ( udělat v angličtině svůj rozvrh hodin s obrázky a angl. slovy )

INF - děti tvořily medailonek známé pohádkové bytosti, kterou si vylosovaly

17.2.2020

Čj - povídali jsme si s dětmi o jarních prázdninách, opakování - cvičení na tabuli - koncovky podstatných jmen, přídavná jména: PS str. 50/ 1a, b, str. 51/ 3

DÚ - PS str. 51/ 2 a, b, c, d, e, f

Vla - Poválečný vývoj - od totalitní moci k demokracii - uč. str. 46 - 48 - v pátek TEST

PS str. 27/ 3, 4, str. 28/ 1

DÚ - PS str. 28/ 2

7.2.2020

Čj - psali jsme diktát, přídavná jména - tvrdá, měkká, přivlastňovací - uč. str. 91/ růžový rámeček, ústně cv. 2

Sloh - Vypravování - nedokončený sci-fi příběh - děti dostaly kopie, nemocní dostanou po prázdninách

Odevzdat čtenářský list o knížce 19. 2. 2020 

Vla - Opakování - od totalitní moci k demokracii. Od příštího pátku 21. 2. začneme druhou  červenou knížku  - ČESKÁ REPUBLIKA JAKO SOUČÁST EVROPY

Aj - opakovali jsme protiklady, sloveso have got, animals a začali jsme school subjects - školní předměty - uč. str,34/ 1 - slovíčka, PS str. 28/ 1

6.2.2020

Čj - koncovky podstatných jmen - psali jsme cvičný diktát a doplňující cvičení na známky

 přídavná jména- uč. str. 89/ 1, 2. Str. 90/ 3,4 + cv. 1 - Špatná nálada 

P,S. str. 50/ 1

DÚ - PS str. 49/ 18 a, b, c, d, 

Pří - str. 53 - 54/ Člověk a jeho společné znaky s ostatními živočichy, jak se od sebe lidé odlišují

5. 2. 2020

ČJ - čtení - čítanka str. 166  - 168 - ukázka z románu 30 let na zlatém severu

INF- opakování - internet, děti vytvářely medailonek k vybrané pohádkové osobě

4. 2. 2020

ČJ - PS str. 47/ 16, kontrola DÚ str. 47, str. 48/ i, 

DÚ - PS str. 48/ j, k, l

Aj - animals + sloveso have got

Pří - psali jsme test, uč. str. 53/ Člověk - společné znaky s ostatními živočichy

3. 2. 2020

Čj - opakování podstatných jmen rodu středního ( vzory ) - volný list + cvičení na tabuli , DÚ : uč. str. 87/ 6 do sešitu Čj 2

Aj - zvířata, sloveso have got

Vla -poválečný vývoj - uč. str. 45, 46 - nástup komunistické vlády

27. 1. 2020

Čj - podstatná jména - rod střední - vzory - list dodám nemocným, PS str. 44/ 9,10, str. 45/ 11, 14

Aj - sloveso have got, PS str. 25/ 5

Vla - psali jsme test

24.1. 2020

Čj - opakování rodu ženského ( vzory ) , rod střední - vzory, okopírovaný l list nemocným dodám

Vla - 2. světová válka. V pondělí test na téma 1. světová válka, protektorát Čechy a Morava

Aj - sloveso have got - okopírovaný list nemocným dodám, protiklady

21. 1. - 22. 1. 2020

Čj - podstatná jména - rod mužský a ženský - vzory  - uč. str. 73/ 4, 77/ 1, 3 a, b ústně

                                                                                    - str. 73/ 5 do Čj 1, str. 75/ 5 jsme psali jako diktát, str. 78/ 3c do Čj 2

                                                                                    - okopírované doplňkové listy nemocným dodám

čítanka - Mauglí str. 160 - 161

Pří - Třídění živých organizmů - uč. str. 48 -51

17.1.2020

Čj - opakování vyjmenovaná slova a slova příbuzná

PS str. 42/ 3 + kontrola cvičení 4, 5 

      str. 43/ 6

rod mužský - vzory, na volném listě jsme procvičovali - i, y

Vla - měli jsme referáty - T. G. Masaryk, E. Beneš, M. R.Štefánik

      - 2. světová válka - uč. str. 43- 44

Aj - procvičování slovní zásoby, sloveso have got

16. 1. 2020

Čj - psali jsme pololetní práci

2. hod. Čj - měli jsme čtení -  čítanka - bajka str. 154 + jsme si povídali o spisovateli Karlu Čapkovi

Pří - ČR - oblast mírného podnebného pásu - dělali jsme doplňující. list, nemocným dodám

14. 1. 2020

Čj - opakovali jsme na test ( VS, PS, shoda, slovní druhy, s-, z-, vz, podmiňovací a rozkazovací způsob, mluv. kategorie u podst. jmen )

- rod mužský ( vzory ) 

- PS str. 41/ hra o trezor

DÚ - PS str. 42/ 4, 5

Aj - Unit 3 - My world - nová slovní zásoba uč. str. 28/ 1

     - sloveso have got + v záporu

uč. str. 28, 29/ 3 a, b, 4 a 5

PS str. 22/ 1, 2

Pří - Přizpůsobivost rostlin a živočichů - uč. str. 42, ČESKÁ REPUBLIKA - oblast mírného podnebného pásu - uč. str. 44

13.1.2020

Čj - opakování na pololetní práci, podstatná jména - rod mužský - vzor pán, hrad - dokončení pracovního listu z páteční hodiny

DÚ - uč str. 67/ 6 do Čj 2

Aj - psali jsme opakovací test

Vla - První československá republika - PS str. 25/ celá strana

Cesta k zániku ČSR, vyhlášení protektorátu - uč. str. 42, 43

6. 1. 2020

Čj - opakování - vyjmenovaná slova, shoda přísudku a podmětem, shoda přísudku s několikanásobným podmětem

    - ústně uč. str. 58 / 31, 32, 33 + cvičení na listě ( nemocným dodám )

    - DÚ uč. str. 57/ 30 do sešitu Čj 1

Aj - opakování slovní zásoby z 2. lekce,  W- otázek a odpovědí, slovesa být

     - PS str. 21/ 4, str. 20/ 1

Vla - opakování 1. světové války, PS str. 22, 23 celá

16. 12. - 17. 12. 2019

Čj - Shoda - opakování - cvičení na okopírovaných listech, uč. str. 50/ 12, 13, 14, 15 - ústně, DÚ uč. str. 52/ 18 do Čj 1

     - Shoda přísudku s několikanásobným podmětem - uč. str. 55/ 23 - práce s textem, okopírované listy na doplňování , DÚ uč. str. 56/ 27 do sešitu Čj 2

Aj - Merry Christmas - slovní zásoba k tématu Vánoce, píseň Jingle bells rock

Vla - psali jsme opakovací test, nová látka: 1. světová válka

Pří - Podnebné pásy - opakovaní, Život v oceánech a mořích.                            - 

12.12. - 13. 12. 2019

Čj - opakování - vyjmenovaná slova, předpony s-, z-, , shoda

     - volné listy ( shoda ) , PS str. 65, 66/ celá

     - psali jsme cvičný diktát i diktát na známky

Čtení - KOUZLO VÁNOC - čítanka str. 65, 66 + do sešitu Čtení vypiš VÁNOČNÍ ZVYKY

                                                         str.  70 - 71

Pří - dopsali jsme si zápisy na téma Podnebné pásy ( uč. str.  36 - 40 )

Vla - opakovali jsme na pondělní test , psali si zápis na Život za průmyslové revoluce, nové téma: Češi a Němci - uč. str. 35, PS. str. 22/ 1, 2

Aj - W - otázky - PS str. 19/ 4, 5 - weekdays ( dny v týdnu ) - PS str. 18/ 1 

3.12.2019

Čj - tvořili jsme věty s několikanásobnými přísudky, PS str. 64/ 6 - kontrola DÚ, str. 65/ 8b, učebnice str. 49/ 8 písemně do sešitu Čj 1. DÚ - PS str. 65/ 7, 8 a, c

Pří - Podnebné pásy - uč. str. 35, 36

Aj - slovní zásoba My family, přivlastňovací zájmena,kontrola DÚ PS str.15/ 4, 5, sloveso být v otázce a krátké odpovědi - PS str.116/ 1, 2, 3, 4, 

    - Dny v týdnu.

2. 12. 2019

Čj - shoda podmětu a přísudku, PS str. 64/ celá ( částečně jsme dělali ve škole, zbytek DÚ )

Aj - psali jsme testík na slovní zásobu rodina a přivlastňovací zájmena, opakovali jsme sloveso být - to be, nově sloveso být v otázce a krátké odpovědi. PS str. 16/ 1, 2 book - učebnice str. 20, 21 / 2,3,4 a, b

Vl - opakování, Život v Čechách za průmyslové revoluce - dějiny udatného národa 90 + otázky ke krátkému filmu, PS str.19/ 1

      - DÚ PS str 19/ 2 křížovka. V pátek opakovací test ( národní obrození, revoluční rok 1848, život v Čechách za průmyslové revoluce, národ sobě )

29. 11. 2019

Čj - psali jsme diktát, poté procvičovali shodu podmětu s přísudkem ( volný list ) , sloh Dopis prarodičům

DÚ - cv. 3 na volném listě nalepeném v Čj 2 na pondělí

      - na pátek 6. 12. odevzdat na volném listě sloh :  Dopis prarodičům o exkurzi do planetária

Aj - přivlastňovací zájmena, DÚ PS str. 15/ 5b

     - v pondělí 2. 12. test - slovní zásoba rodina + přivlastňovací zájmena

Vl - PS str. 17, 18, 20, 21

27. 11. 2019

Čj čtení - na pátek 29. 11. 2019 - přečíst ještě jednou čítanka str. 88 / Měsíc. První lidé na měsíci.  Str. 89 / O prvních krocích na měsíci. Dnes jsme četli a doplňovali slova do textu o brněnském draku na staré radnici.

INF - práce s myší

25. 11. 2019

Čj - dnes jsme opakovali podmět holý, rozvitý a několikanásobný ( volný list ) , poté uč. str. 42 - 43 - Přísudek holý, rozvitý, několikanásobný - práce s textem Jedlík str. 42/ 14, modrá tabulka přísudek jmenný se sponou, uč. str. 43 / 17 ústně

DÚ (  na čtvrtek ) - cvičení na volném listě, uč. str. 43/ 16

Aj - opakování slovíček - okruh My family, přivlastňovací zájmena, uč. str. 18/ 2, 5 ústně,PS. str. 14/ 3

DÚ - překlad v sešitě

Vla - Národ sobě, DÚ - PS str. 18 celá na pátek

15. 11. 2019

Čj - psali jsme čtvrtletní písemnou práci z Čj

Vla - Národní obrození

Aj - sloveso být , zápor

V pondělí krátká prověrka na countries - země, naučit se časovat sloveso být

14. 11. 2019

Čj - dnes jsme opakovali na test, PS str. 21/ 1, 

DÚ - PS str. 25/ 3, 4

Pří - Planety - volný list nemocným dodám

Ve čtvrté vyučovací hodině jsme odcházeli do knihovny na program Jak se žije nevidomým.

13.11.2019

Dnes měli děti TV, M, PC a poté jsme bruslili na ledové ploše před muzeem.

 

12.11.2019

Aj - procvičovali jsme sloveso být, volné listy nemocným dodám, začali jsme zápor slovesa být

Čj - procvičovali jsme na páteční čtvrtletní práci synonyma, antonyma, předložky s, se, z, ze, předpony s, z, slovesa  

( volný list nemocným dodám )

Pří - suplování, práce s textem o planetách

 

11.11.2019

Čj - četli a pracovali jsme s textem o Svatém Martinovi, ke slovům jsme hledali synonyma, určovali slovní druhy, u podstatných jmen určovali pád, číslo, rod a vzor, u sloves osobu, číslo, způsob a čas

- opakování slovesných způsobů, ústně učebnice str. 32/ 23, 24, str.33/ 27

DÚ : PS str. 60/ 6, 7

AJ -  Where are you from?  - opakování zemí viz. uč. str. 16/ 1a, uč. str. 16/ 3, 4

                                            - PS str. 12/ 3

sloveso to be ( být ) - časování

DÚ - PS str. 13/ 4

Vla - PS str. 15/ 1, 2

      - Obrození měšťanské společnosti - uč. str. 25

1.11.2019

Čj - cvičný diktát uč. str. 27/ 8, vysvětlení a nalepení listu Jak opravovat chyby do diktátového sešitu

     -DÚ uč. str. 29/ 14

Vla - opakování - Osvícenství, Vláda Marie Terezie a Josefa II., PS str. 14/ celá

      - zápis do sešitu Rozvrstvení obyvatel na vesnici

     - Manufaktury a první stroje - úvod

V pondělí test na dobu -  Osvícenství, Marie Terezie a Josef II.

Čtení - volné listy Halloween - otázky k textu, mimočítanková četba 

Aj - učebnice str. 14/ 1,2, 3

    - PS str. 10/ 1,  str. 11/ 6

   - DÚ PS str. 10/ 2, 3

25. 10. 2019

Čj - ústně učebnice str. 27/ 8 

    - psali jsme diktát - uč. str. 28/ 9

    - Opakování - slovesa - PS str. 59/ kvíz, cv. 3, 4

Vla - Vláda Josefa II - opakování. Život na vesnici.

Aj - opakování neurč. členu a / an, množného čísla, vazba there is, there are - uč. str. 11/ popis obrázku, poslech, PS. str. 9/ 5, 6

24. 10. 2019

Čj - opakování předpon s-, z-,psali jsme krátký doplňovací test

    - psali jsme cvičný  diktát ( učebnice str. 23/ 4 )

    - Slovní druhy - opakování, doplňující okopírovaný list ( nemocným dodám ) 

    - Slovesa - uč. str. 26, 27 přečíst růžové rámečky, PS str. 58/ 1 a, b

     DÚ : uč. str. 25/ 2 do sešitu Čj 2

Pří - psali jsme test na látku: vodiče, nevodiče, obnovitelné a neobnovitelné přírodní zdroje, půda

      - nové téma: Slunce - doplňující okopírovaný list ( nemocným dodám ) 

23. 10.2019

Čj - čtení - čítanka str. 12 - 13 - otázky k porozumění textu, str. 14, 15 Básně: Výprava - Josef Křešnička, Z Palečkova legračního místopisu - Josef Hiršal, Jiří Kolář - rozbor básní

INF - klávesnice - praktické úkoly

22.10.2019

Čj - okopírovaný list na předpony s-, z-,

    - Slovní druhy - PS str. 38/ 1,2

    - Do sešitu Čj 1 - věty: On tu knihu ještě nečetl. Začne ji číst už dnes. - urči slovní druhy

     DÚ - věty: Zítra bude hezky. Pojedeme na výlet do Českého ráje. - urči slovní druhy

          - uč. str. 23/5 - 4 řádky, po slovo okna.

Aj - opakování angl. abecedy, psali jsme prověrku - diktát na písmena a slova

     - vazba There is , there are - kreslili jsme picture dictation a poté k obrázku psali věty, PS. str. 9/ cvičení 5

Pří - opakování na test, okopírované listy k tématu půda, ve čtvrtek test  ( vodiče, nevodiče, půda )

21. 10. 2019

Čj - opakování slova souznačná, protikladná, souřadná

     - Slovní druhy - ohebné, neohebné, uč. str. 22/ 1 a, b, c, d - přečíst text, vyhledávat slovní druhy

                             - PS str. 39/ 3, 4, 5

DÚ - uč. str.22/ 2 do sešitu Čj 1

Aj  - procvičování anglické abecedy, jednotné a množné číslo

Vla  -  Vláda Marie Terezie a Josefa II., PS str. 12/ 1, 2, 3, 4, 5,  str. 13 / 6,7

        - DÚ  str. 11/ 1, 2

17. 10.2019 DÚ pro Klaudinku

Čj - procvičování předpon s-, z-, - psali jsme cvičný diktát a znovu malý testík na předpony s-, z-, 

    - kontrola DÚ PS str. 10/ 1,2

   - PS str. 8 / sloupeček Doplň i - y, str. 11/ 4, 5

   - DÚ : PS str. 11/  6, 7 a boční sloupce i - y a ě - je

Pří - nové téma: Půda - uč. str. 23, 24

11. 10.2019

Čj - psali jsme diktát zaměřený na předpony -s, z-, 

     - slova souznačná, protikladná - PS. str. 7 / 1, 3, 4 , str. 8/ 2, 3

     - v pondělí budeme psát cvičení na předpony s-, z- , na známky

Vla - Jan Ámos Komenský, školy v 17. a 18. st.- uč. str. 14 - 15

Aj - opakování numbers ( čísla )  0 - 100, the alphabet ( abeceda ) 

Čtení - mimočítanková četba PRAŽSKÉ LEGENDY

10.10.2019

Čj - procvičování předpon -s, z-, vz- (na tabuli, ústně +  nakopírované listy nemocným dodám )

    - psali jsme cvičný diktát na předpony s-, z-, vz-  a vyjmenovaná slova

    - slova jednoznačná a mnohoznačná - PS str. 5/2

    - slova citově zabarvená - lichotivá, hanlivá - uč str. 19/5, 6 ústně

    - slova souznačná, protikladná, slova významem nadřazená a podřazená - čtení a práce s textem uč. str. 20/ 10 a), b), c), d), cv. 11 ústně

    - shrnutí růžový rámeček str.21/ přečíst

    - DÚ : uč. str. 19/ 7 do Čj 1

Pří - doplňovací list - opakování - energetické suroviny ( nemocným dodám ) 

       - Elektrické spotřebiče - uč.  str. 20

       - v úterý 15. 10. krátký test na energetické suroviny

9. 10 2019

Čj - čtení - čítanka str. 10 / Staroměstský orloj - Jana Štefánková - čtení, práce s textem, do sešitu čtení jsem dětem dávala okopírovaný list s otázkami k textu ( nemocným dodám ) + nakreslit obrázek orloje

INF. - Počítačová sestava ( zápis v sešitě ) ,  v programu WORD jsme cvičili psaní velkých a malých písmen, háčků, čárek, mezer 

8. 10. 2019

Čj - předpony s-, z-, vz- - procvičování, PS str. 24 - ve škole,  za DÚ poslední cvičení

     - Slova jednoznačná, mnohoznačná - uč. str. 18/ 1 - přečíst text + ústně úkoly pod textem ( vyhledej slova jednoznačná, mnohoznačná, ..), cv. 2 ústně, do sešitu Čj 1 - Nadpis: Slova jednoznačná a mnohoznačná - vymysli a napiš 3 věty se slovem : a) koruna   b) list

Aj - numbers 0 - 100 - opakování, volný list ( nemocným dodám ) 

     - alphabet - uč. str. 10/ 1, 2

                      - spellovali jsme různá slova

Pří - Energetické suroviny- opakování, zemní plyn. Elektrická energie - elektrárny.

 

7. 10. 2019

Čj - předpony s- ,z-, v sešitě Čj 2 - poslední sloupec

     - sloh: Popis předmětu - uč. str. 17/ přečíst text + úkoly pod textem

     - DÚ - až na pondělí 14. 10. 2019 - na  list Popis předmětu + obrázek

Aj -  numbers - 0 - 20 diktát na známky, 20 - 100 - uč. str. 9/ 6, 8

                        - PS. str. 6, 7

Vla - www.youtube.com - dějiny udatného národa 67 Baroko , zápis Baroko formou myšlenkové mapy do sešitu, PS. str. 9

4. 10. 2019

Pátek je den bez domácích úkolů. Pouze si mají děti přečíst Život v barokní době - uč. str. 12 - 13.

Dnešní školní práce:

Čj - psali jsme diktát - uč. str. 15 / 30 a, cvičení na předpony z-, s-, vz-  - volné listy ( nemocným dodám po návratu do školy ) 

Čtení - mimočítanková četba

Vla - Život v barokní době - uč. str. 12- 13, PS str. 8

Aj - Numbers 0 - 100

 

3.10.2019

Čj - uč. str. 15/ 30 b ústně

     - Předpony z-, s-, vz - uč. str. 15/ 31 práce s textem, str. 16/ 32 do sešitu, 33, 34 ústně, cv. 35 ( 3  řádky ) DÚ do sešitu Čj 1

Pří - Energetické suroviny - černé a hnědé uhlí, ropa

 

2.10.2019

Čj - čtení - čítanka str. 8 - 9, čtení -  Česko Jiří Žáček, Píseň o Praze Jiří Suchý - do sešitu čtení opsat první dva odstavce, nakreslit obrázek o Praze.U sloves mám a najdu urči osobu, číslo, čas. U podst. jmen námaze a módy urči pád, číslo, rod a vzor.

Inf. - Hardware a software. Psaní emailu.

1. 10. 2019

Čj -  PS str. 19/ rámeček - doplň i, y, , str. 18/ oba rámečky ( předpony )

      - uč. str. 14/ přečíst text NÁŠ PES - vyhledat v článku slova s předponami ob-, v-, přečíst růžový rámeček, ústně cv. 28, 29

     - písemně str. 15/ 30 a  do Čj 2

DÚ - PS str. 18/ dokonči stránku

Aj - PS. str. 6/ 1, 2

Pří - drahé kovy- zlato, stříbro

30. 9. 2019

Čj - uč. str. 12/ 22 ústně, růžový rámeček dělení slov na str. 13 přečíst, uč. str. 13/ 24 ústně, DÚ str. 13/ 25 do sešitu Čj 1

Aj - PS str. 5/ 6 doplň instrukce

Vla - opakování Doba Pobělohorská

 

26.9. 2019

ČJ  -  dnes jsme psali diktát na vyjmenovaná slova

      -   předpony roz-, bez-, vz-,  - uč. str. 11/ 17, 18 ústně, 19 d písemně

      -   předpony od- , nad-, pod-, před-,  - uč. str. 12/ 20, 21

      -   DÚ - okopírované listy ( nemocným dodám po návratu do školy ) 

Pří - Nerostné suroviny - opakování látky nerudní suroviny, rudy - železné rudy . drahé kovy

Zítra probíhá na naší škole projektový den - den bezpečnosti

 

DÚ 20. 9. 2019

Čj  - sloh 

- v pátek  jsme cvičili psaní dopisu, za : napiš dopis významné historické osobnosti ( Úvodní část - oslovení, důvod, proč sis ji vybrala, hlavní část - důvod, proč jí píšeš - např. žádost, prosba o pomoc, závěrečná část - rozloučení )

- čtení -  čtení a práce s textem - čítanka str. 6-7  Hodina Českého Jazyka

Vla - psali jsme opakovací test, nová látka:  Doba Pobělohorská - uč. str. 9

Aj - skupina Aj 2 - pracovní sešit str. 2/ 1,2