Jdi na obsah Jdi na menu
 


Plán učiva

Týdenní plán 9. 3. - 13. 3. 2020

Čj - Zájmena - skloňování zájmen já, ty, se, my, vy, ten, náš, on, ona, ono

Sloh: Vypravování

Aj - What is the time? ( čas ) + předložky on, at

My day - Můj den - popis dne

Vla - Praha - historie, památky, plán. ČR demokratický stát. 

Pří - Oběhová, trávicí a vylučovací soustava.

INF - program malování

Prosím rodiče, aby dohlédli na opravy v sešitech Čj 1, Čj 2  a diktátových sešitech!

Týdenní plán 2. 3 . 2020 - 6. 2. 2020

Čj - Shrnutí přídavných jmen - měkká, tvrdá, přivlastňovací. Zájmena - druhy zájmen.

Aj - v pondělí píší všechny skupiny Aj opakovací test na celou 3. lekci!

Time ( čas ) - What´s the time, please? - Kolik je hodin? - určování času

Vla - Hlavní město Praha. Olomoucký kraj. 

Děti si už mají nosit novou červenou učebnici!

Pří - Lidské tělo - soustava dýchací a oběhová. Ve čtvrtek budeme psát test na kostru a svalovou soustavu.

INF - program malování

Týdenní plán 24. 2. 2020 - 28. 2. 2020

Příští pátek 28. 2. 2020 budeme mít opět od 12 :30 - 13: 15  třídnickou hodinu.

V úterý 25. 2. 2020 - 1. a 2. vyučovací hodina - beseda s městskou policií

Prosím o dohlédnutí na opravy v sešitech ( diktáty).

Čj - skloňování přídavných jmen tvrdých, měkkých - opakování. Skloňování přídavných jmen přivlastňovacích

Sloh: Líčení zážitků

Aj - opakovaní 3. lekce, v pátek 28. 2. 2020 velký opakovací test

Vla - Česká republika - kraje ČR, hlavní město Praha

Pří - dýchací a oběhová soustava

Týdenní plán 17. 2 - 21.2.2020

V pondělí 17. 2. 9:55- 11:35 - beseda s MP

Čj - Přídavná jména- skloňování přídavných jmen tvrdých, měkkých

Aj - My school - školní předměty, rozvrh hodin, školy v Anglii, Opakování 3. lekce.

Vla- Česká republika- kraje ČR

Pří - Lidské tělo - Kostra, svalová soustava,. Dýchací soustava.

Inf.- program malování

Týdenní plán 3. 2. - 7. 2. 2020

Čj - Procvičování a shrnutí o podstatných jménech. Přídavná jména-  druhy přídavných kmen

Sloh: vypravování

Aj - sloveso have got v otázce a krátké odpovědi. Animals - zvířata. My school  - moje škola ( předměty, rozvrh hodin ) 

Vla - Od totalitní moci k demokracii

Pří - v úterý - test ( přizpůsobivost rostlin a živočichů, význam botanických a zoologických zahrad, ČR - oblast mírného pásma, společenstva živých organismů v ČR, třídění živých organismů ) 

Společné znaky člověka s ostatními živočichy.

Týdenní plán 27. 1. - 31. 1. 2020

Ve středu 29. 1 .2020 a ve čtvrtek 30. 1. 2020  projektové dny.

Ve čtvrtek 30. 1. 2020 si rozdáme vysvědčení, budeme končit dříve. ( Přesný čas upřesním. )

V pátek 31. 1. 2020 - pololetní prázdniny

Čj - podstatná jména - rod mužský, ženský, střední - vzory - procvičování, shrnutí o podstatných jménech

Aj - Have you got a pet?- zvířata, sloveso have got v otázce, krátké odpovědi

Vla -  pondělí test na 1. světovou válku, Válečná a poválečná léta

Pří - třídění živých organizmů

Týdenní plán 20. 1. - 24. 1. 2020

Čj - Skloňování rodu mužského ( vzory ) a rodu ženského ( vzory ) 

Sloh: líčení zážitků

Aj - sloveso have got ( short for, negative ), přídavná jména, téma: animals ( zvířata )

Vla - Poválečný vývoj. Od totalitní moci k demokracii - Nástup komunistické vlády.

Pří - Třídění živých organizmů.

Týdenní plán 13. 1. 2020 - 17. 1. 2020

Prosím o kontrolu sešitů, provádění oprav ( hlavně diktáty, Čj 1, Čj 2 )

V pátek 17. 1. 2020 budeme mít od 12:30 - 13: 15 třídnickou hodinu.

Tento týden bude pro děti náročný, čekají nás pololetní práce:

13. 1. 2020 - pondělí - odevzdat projekt Family tree, Unit 2 opakovací test

15. 1. 2020 - středa - pololetní práce z matematiky

16. 1. 2020 - čtvrtek - pololetní práce z češtiny

Čj - Skloňování rodu mužského - pán, hrad, muž, stroj

    - opakování na pololetní práci

Aj - nová lekce: My world, sloveso have got

Vla - Válečná a poválečná léta.

Pří - Čr - oblast mírného podnebného pásma, společenstva živých organismů v ČR

Týdenní plán 6. 1. - 10. 1. 2020

V úterý 7. 1. 2020 půjdeme s dětmi v 8:00 do Irisu a poté v 11:00 na divadelní představení. Vybírám na IRIS  45 Kč a na divadlo 90 Kč. 

Čj - Shoda - opakování. Podstatná jména - rod, číslo, pád.

Aj - Unit 2 revision - opakování 2. lekce

Vla - Odpor proti Rakousku - Uhersku. Vznik ČSR. 

Pří - Podnebné pásy - opakování, ve čtvrtek prověrka na tuto látku. Význam botanických a zoologických zahrad.  

Inf - Operační systém Windows

Týdenní plán 16. 12. - 20. 12. 

Poslední školní týden v tomto kalendářním roce před námi a co nás čeká:

Vybírám 50 Kč na středeční kino a 45 Kč na IRIS ( 7. 1. 2020 )

Ve středu 18.12. kino - Jumanji - Vítejte v džungli ( 8: 00 - 10: 40 ) 

Ve čtvrtek 19. 12. projektový den - Vánoce

V pátek - vánoční besídka (doneste si cukroví, rozdáme si dárečky - děti jsou rozděleni do dvojic, cena dárku 50 - 100Kč)

Čj - Procvičování - shody. Vypravování.

Aj - Christmas ( Vánoce )

Vla - Směřujeme k samostatnosti.

Pří - Život v oceánech a mořích oceánů. Přizpůsobivost rostlin a živočichů.

Týdenní plán 2. 12. - 6. 12. 

V pátek 6. 12. k nám přijde do třídy Mikuláš.

Čj - Shoda přísudku s podmětem, podmět rodu mužského, ženského, středního. Shoda přísudku s několikanásobným podmětem. 

     - SMS. Email.

Aj - Sloveso být v otázce a krátké odpovědi. Dny v týdnu. WH ..otázky.

VL- Češi a Němci. 

Pří - Podnebné pásy - tropický, subtropický, mírný, polární.

INF - Klávesnice a myš - pojmy: klik, dvojklik, uchopení a tažení

Týdenní plán 25. 11. - 29. 11

V úterý 26. 11. 2019 jedeme na celodenní exkurzi do planetária v Brně. Sraz v 7:45 před ZŠ Skálova ( u zámku ), odjezd v 8:00, příjezd do planetária v Brně, program v planetáriu, poté procházka centrem Brna. Předpokládaný návrat do Prostějova kolem 15:00. S sebou velkou svačinu, dostatek pití, vhodné oblečení, pohodlnou obuv a dobrou náladu.

Čj - Přísudek holý, rozvitý, několikanásobný. Shoda přísudku s podmětem, podmět rodu mužského. 

     Sloh - Dopis

Aj-  my family ( slovíčka ) , possessive adjectives ( my, your, his, her, ... ) verb to be - otázka a krátká odpověď

Vl - Stroje ovládly život. Národ sobě.

Pří - Výprava do vesmíru - opakování

Týdenní plán 18. 11. - 22. 11.

Děti dnes dostali lístečky s informacemi o celodenní exkurzi do planetária v Brně. Prosím o vyplnění a vrácení nejpozději do pátku 22. 11. 2019. Obědy budou dětem hromadně odhlášeny.

V pátek 22. 10. 2019 v 10:00 půjdeme do dětské knihovny.

Čj - Skladba. Podmět holý, rozvitý a několikanásobný.Věty s podmětem nevyjádřeným. 

Aj - My family - moje rodina. Osobní a přivlastňovací zájmena. Sloveso to be - být  v otázce a krátké odpovědi

Vla- Z poddaného člověka občan ( rok 1848 ). Stroje ovládly život.

Pří - Země. Měsíc. 

Inf - Myš.

Týdenní plán 11. 10. - 15. 10.

Dne 14. 10. 2019 ( 11: 30 - 12: 30 ) půjdeme do knihovny na program Jak se žije nevidomým.

V pátek 15. 10. 2019 budeme mít od 12:30 do 13:15 třídnickou hodinu. 

Čj - Slovesa opakování. Skladba. Základní větné členy. Podmět holý, rozvitý a několikanásobný.

    - v pátek 15. 10. 2019 mají děti odevzdat čtenářskou kartu a sloh - Popis pracovního postupu

    - v pátek 15. 10. 2019 budeme psát čtvrtletní práci z Čj

Vla - Obrození měšťanské společnosti. Z poddaného člověka občan.

Pří - Sluneční soustava. Planety. Země.

Inf - Klávesnice a myš. 

Aj - Friends and family. Verb to be - affirmative and negative sentences, long and short forms

Týdenní plán 4. 11. - 8. 11.

6. 11. 2019 od 8 : 50 - 9 : 35 v tělocvičně výstava Leonardo da Vinci

Čj - Slovesný způsob - oznamovací, rozkazovací, podmiňovací. Shrnutí o slovesech. Líčení zážitků. Skladba - základní větné členy.

Aj - Unit 1 revision test. Unit 2 - Friends and family. Verb to be.

Vla - Manufaktury a první stroje. Vynálezci. Obrození, rok 1848.

Pří - Výprava do vesmíru. 

Inf. - Klávesnice. Myš. 

Týdenní plán 28. 10 - 1. 11.

31.10. - projektový den Halloween - s sebou masky, dobrůtky, pouzdro, ŽK, matematiku

Čj - opakování, slovesa - slovesný způsob

Aj - Halloween, Unit 1 revision - opakování

Vla - Život na vesnici v 18. st.  Manufaktury a první stroje.

Týdenní plán 14. 10. - 18. 10

Čj - Slovní druhy. Slovesa - osoba, číslo, čas.

V pondělí si napíšeme na známky cvičení na předpony s-, z-, .

Aj - the alphabet ( abeceda ), spelling, plural / singular ( jednotné a množné číslo ) , There is / There are ..... 

Vla - Světlo rozumu - osvícenství. Vláda Marie - Terezie a Josefa II. .

Pří - Neobnovitelné a obnovitelné zdroje. Půda - vznik, složení a význam půdy.

Inf - Popis základní sestavy PC, včetně periferie - klávesnice

Týdenní plán 7.10. - 11.10.
Prosím o kontrolu splnění domácích úkolů , oprav a nošení 
fólie A4 a A5.

Čj -  sloh: popis předmětu

     - Významy slov -  slova jednoznačná, mnohoznačná, citově zabarvená, protikladná, souznačná souřadná, významem nadřazená, podřazená. Slovní druhy

Vla - Ve školních lavicích - Jan Ámos Komenský.

       - Světlo rozumu  - druhá polovina 18. století

Pří - Člověk a energie. Elektrická energie.

Aj- Numbers 0 - 100, the alphabet, singular - plural ( čísla 0 -100, abeceda, jednotné a množné číslo ) 


Týdenní plán 30.9. - 4. 10. 

Prosím o kontrolu splnění domácích úkolů a oprav

Čj - Předpony ob-, v-, z-, s-, vz-,

    - Sova jednoznačná, mnohoznačná, slova s citovým zabarvením

Vla - Doba Pobělohorská - opakování, v pátek test. Život v barokní době. 

Pří - Nerudní suroviny a rudy - opakování, ve čtvrtek test. Energetické suroviny.

Aj - instrukce, rozkaz, čísla 0 - 20 - opakování, dále 20 - 100

 

Týdenní plán 23. 9. - 27. 9.

Prosím o kontrolu splnění domácích úkolů, nošení věcí dle rozvrhu a zakoupení fólie A4 a A5.

Čj - Slovotvorný základ, slova příbuzná - opakování

   - Předpony roz-, bez-, vz-,od-, nad-, pod-, před-,ob-, v-. 

Vla - Život na zámku, život poddaných a život ve městě

     - Baroko

Pří - Nerudní suroviny a rudy

Aj - In the classroom, neurčitý člen a / an, instrukce, rozkaz